About us

About us

หมอนนวัตกรรมเพื่อสุขภาพจาก D pillow มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้น ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์หมอนนวัตกรรมกำจัดแบคทีเรีย มาตรฐานระดับโลก โดยได้รับลิขสิทธิ์จาก Perma HealCA ในการจัดทำเส้นใยผ้า ที่มีประสิทธิภาพป้องกันแบคทีเรียได้อย่างถาวร ตลอดอายุการใช้งาน

Innovative pillow from Dpillow strives to improve the quality of life for everyone. By offering innovative pillow removal products. Global standard Licensed by Perma Healca to product fiber. Effective anti-bacteria permanently throughout the life.

Our Story

D pillow ดีอย่างไร

3 D หมอนนวัตกรรมระดับโลก

Distinctive

Distinctive

The only one in the market, unique from all the rest

Determined

Determined

Crafted by science, we bring to you the best quality

Defender

Defender

Reduces snoring to a minimum and will protect against bacteria causing irritating skin conditions

Products

Pillow Standard

Pillow Standard

Pillow Healthy

Pillow Healthy

Pillow Snore

Pillow Snore

เรื่องของหมอน

ประโยชน์ที่ได้จากการนอนเพียงพอ

ประโยชน์ที่ได้จากการนอนเพียงพอ

รับรู้กันดีว่าการนอนหลับอย่างเพียงพอจะช่วยให้เรามีพลังมากขึ้นในระหว่างวัน นอกเหนือจากการควบคุมเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกาย กระนั้น ก็ยังมีประโยชน์อีกมากมายที่หลายคนไม่รู้และคาดไม่ถึงว่า การได้พักผ่อนนอนหลับอย่างน้อย 7-9 ชั่วโมงในทุกๆคืนนั้น จะส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างไร  ชนิดที่ว่าเรื่องบางเรื่องน่าจะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากทีเดียว   ช่วยลดน้ำหนัก มีผลการศึกษาจำนวนมากเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการนอนหลับและการลดน้ำหนัก ซึ่งนักวิจัยหลายท่านพบว่าการนอนหลับอย่างเพียงพอ เป็นตัวแปรสำคัญช่วยให้น้ำหนักลดลง ในทางกลับกัน หากนอนหลับน้อยเกินไปก็จะไม่ช่วยในเรื่องการควบคุมน้ำหนัก การศึกษาเรื่องนี้ที่ตีพิมพ์ใน วารสารทางการแพทย์ (Annals...

หมอนนวัตกรรมล่าสุด เทคโนโลยี นาโน ซิงค์ 

หมอนนวัตกรรมล่าสุด เทคโนโลยี นาโน ซิงค์ 

หมอน ดี พิลโล่ ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อการยับยั้งแบคทีเรีย ด้วยเทคโนโลยี “นาโนซิงค์” ที่ได้รับการพิสูจน์และยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์ว่ามีคุณสมบัติในการกำจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิดร้าย                        ...

หมอน “ดี พิลโล่” ยับยั้งแบคทีเรียได้อย่างคงทนและถาวร

หมอน “ดี พิลโล่” ยับยั้งแบคทีเรียได้อย่างคงทนและถาวร

คุณสมบัติในการยับยั้แบคทีเรียอย่างคงทนและถาวรของหมอน D pillow เกิดขึ้นจากการใช้ “นาโนซิงค์” เป็นส่วนประกอบในการผลิตโพลิเมอร์ ทำให้ “นาโนซิงค์” ฝังตัวอยู่ในเส้นใย ไม่หลุดลอกออกเหมือนเทคโนโลยีทั่วไปที่ใช้เพียงแค่การเคลือบ หมอน ดี พิลโล่ จึงมีประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเรียที่คงทนถาวรแม้ผ่านการซักนับร้อยครั้ง และนอกจากแบคทีเรียจะไม่ฝังตัวบนผ้าแล้วยังมีส่วนในการกำจัดและยับยั้งแบคทีเรียในขณะสวมใส่หรือสัมผัสผิวกายอีกด้วย รวมถึงได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น JIS จากสถาบันเทคโนโลยีและมาตรฐานสิ่งทอที่เป็นที่ยอมรับในญี่ปุ่นอย่าง QTEC...

Contact

บริษัท ดีพีลโล 999 (ประเทศไทย) จำกัด
888 ซอยพัฒนาการ 44 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02 322 7668, 081 8381999 E-mail : dpillow@outlook.co.th D PILLOW 999 (THAILAND) CO.,LTD. 888 Pattanakarn 44 rd suanluang Bangkok Thailand 10250